Contoh Soal Ulangan PJOK Kelas VIII SMP/Mts Materi Keselamatan di Jalan Raya

Contoh Soal Ulangan PJOK Kelas VIII SMP/Mts Materi Keselamatan di Jalan Raya

Contoh Soal PJOK SMP

Contoh Soal Ujian PJOK1. Yang dimaksud dengan jalan raya, adalah ......

a. jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain .

b. jalan alternatif yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain

c. jalan menyilang yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain

d. jalan perempatan yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain


2. Berikut pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas,berdasarkan....

a. UU RI No 38 Tahun 2004

b. UU RI No 48 Tahun 2004

c. UU RI No 58 Tahun 2004

d. UU RI No 68 Tahun 2004


3. Salah satu ciri-ciri jalan raya di Indonesia , adalah ...

a. digunakan oleh umum       c. digunakan oleh pribadi

b. digunakan secara khusus   d. digunakan oleh pemerintah


4. Berikut salah satu klasifikasi jalan raya , adalah......

a. jalan arteri primer   c. jalan arteri khusus

b. jalan arteri utama    d. jalan arteri reguler


5. Ukuran lebar untuk jalan lokal, adalah ......

a. > 6,0 m.

b. > 7,0 m.

c. > 8,0 m.

d. > 9,0 m


6. Kecepatan berkendara di jalan lokal, adalah ......

a. > 10 km/jam    b. > 30 km/jam

b. > 20 km/jam    c. > 40 km/jam


7. Salah satu jalan arteri sekunder adalah...

a. tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat

b. boleh diganggu oleh lalu lintas lambat

c. tidak boleh diganggu oleh lalu lintas cepat

d. tidak boleh diganggu oleh lalu lintas cepat dan lambat


Sumber : Buku Siswa PJOK Kelas VIII SMP/MTS (KEMENDIKBUD RI, 2017)

0 komentar